Ved å logge inn på ndla.no får du tilgang til verktøyet "Min læring" på fanen øverst til høyre på sidene. Med dette kan du skrive notater, markere tekst og markere læringsutbytte for hver side. Oversikt over alle markeringene du har gjort er personlige og havner her.

Velkommen til min.ndla.no

Ved å logge inn på ndla.no får du tilgang til verktøyet "Min læring" på fanen øverst til høyre på sidene. Med dette kan du skrive notater, markere tekst og markere læringsutbytte for hver side. Oversikt over alle markeringene du har gjort er personlige og havner her.